RETsENZIYa_Eldar

тақырыбына жазылған дипломдық жобасына

 

 

РЕЦЕНЗИЯ

 

ерітіндісін өндіру үрдісін қарқындату жайлы сұрақтар қарастырылып, технологиялық және аппаратуралық сызбасы құрастырылды, барлық материалдық және технологиялық негіздеулер есептелді.

Дипломдық жобада материалдар логикалық жағынан құрылымы ғылыми стильде жазылып баяндалды.

парентеральды дәрілік препараттарға қойылатын талаптар, инфузиялық ерітіндіге және кәсіпорынға жалпы шолу жүргізілген.

Екінші бөлімде ҚР реестрінде тіркелген инфузиялық ерітінділер нарығына зерттеулер жүргізіліп, өндіруші елдер жайлы айтылған.

Үшінші бөлімде жұмыстың инженерлі-технологиялық бөлімі көрсетілген және өндірістің аппаратуралық сызбасы мен технологиялық сызбасы көрсетілген. Өндірістің энергетикалық, материалдық шығындары сипатталған.

Төртінші бөлімде өндірісті бақылау және автоматтандыру жайлы жазылған.

де жабдықтың квалификациясы жүргізілген.

Дипломдық жобаның алтыншы бөлімінде техника-экономикалық негіздеме жасалған.

Жобаның жетінші және сегізінші бөлімдерінде өнеркәсіптің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау көрсетілген.

Дипломдық жұмыс толық көлемінде дипломдық жобаны ашады. Алынған нәтижелер тәжірибелік бағытталған және фармацевтикалық өндірістің дамуына бейімделген.

Мазмұндалған материал тілі және стилін аяқталған терең ойлы және байланысқан деп есептеуге болады. Тақырып мазмұны анық таңдалған. Дипломдық жобада фармацевтикалық өндірістегі терминдер белсенді қолданылды.

Студенттің дипломдық жобасы ЖОО дипломдық жобасын толтыру бойынша ұсыныстары мен талаптарына сай орындалған, және безендіру халықаралық стандартқа сай келеді.

Бітіруші

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *