Shyғarma құstar bizdiң dosymyz срочно

Шығарма құстар бiздiң досымыз срочно

  • стар бзд досымыз таырыбына шыарма жазу шн з рзд табиатын, онда мр сретн с трлерн сипаттаыз. Сосын рбр сты жрс-трысын, табиата алып келетн пайдасы туралы айтып тз. Мысалы: стара ызыып арамау ммкн емес. йткен стар уезд сайраыштыымен, сымбатты да слу, алуан трл сырты бейнесмен орманны, саябатарды, шалындарды снн келтред. с атаулыны бр пайдалы. старды айсысын болса да орау керек. старды саябаа, бау-башаа, егстктер мен батара йрлуне ммкндк жасап, са стара жем шашу, жазда ялайтын йшктер дайындау арылы аморлы жасау табиатты кркейтп, старды аялай блуд негзг шарты. старды ясын бзып, жмыртасын жарудан аула болуымыз керек. Мне, ыс айы келд. Бл кезде жылы жаа шып кетпей, ар жауып, аяз тссе де туан жернде алан анаттылара ерекше мейрммен араанымыз дрыс болар ед. старды орайы! стар бзд досымыз. Немесе:стара арап трса, олар те дем. Мысалы, ауларды топтасып клде жзп жргендер андай тамаша крнс. Жалпы стар табиатты зиянды нрселерден орайды. Тоылда зн бз тмсыымен ааштарды рттарын шоып жеп, жндктерден оны тазартады. Кейбр старды рекеттерне арап, ауа-райыны андай болатынын болжауа болатынын жемнен естдм. Мысалы, арлыаштар тмен шса, онда жабыр жауады дегенд блдред. Жалпы старды аморлап, оларды да ктп, бауымыз керек.
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *